Forside

Produkter

Tjenester

Om oss

EO-ordningen

Nemko

Gassnormen

HMS

Godkjenninger

Norsk Gassnorm
Sertifisert Gasstekniker
Godkjent Gassbedrift

 

A.Titlestad A/S
Dyngelandsv. 102 A
5226 Nesttun
Tlf: 55 10 06 06
Mob: 90 55 20 75
Mob: 91 59 54 70
    
   

 

 

 

   

Norsk Gassnorm

Norsk Gassnorm - felles standard for gassbransjen

Bruk av gass som energibærer er sterkt økende for industrielle formål, innenfor håndverk og storkjøkken og i den alminnelige husholdningen. Gass kan i fremtiden blir den viktigste energiformen for oppvarmingsformål. På denne bakgrunnen har norske gassleverandører sett behov for enhetlige krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg.

Norsk Gassnorm er en samling av slike felles regler. Den skal bidra til at myndighetenes krav til sikkerhet ivaretas, samtidig som løsningene blir rasjonelle fra et praktisk og kostnadsmessig synspunkt.

Norsk Gassnorm er utarbeidet av Norsk Petroleumsinstitutt og av ledende gasselskaper.

Vi har sertifiserte medarbeidere.

Les mer på Norsk Gassnorm

Norsk Gassnorm